Baltijas kino

Dalies ar draugiem

Šīs filmas dabiski iekļaujas laikmetīgā pasaules kino kopainā. Tās tiecas uzrunāt skatītāju, pārvarot valsts un valodas robežas, tomēr apzinās savu izcelsmi un lepojas ar to.
Festivāls attīstās vienoti ar kino kultūru un kino industriju Baltijā. Ik gadu piesakām arvien jaunus izaicinājumus un atklājam negaidītas spēka šķautnes. Baltijas filma starptautiskajā kontekstā joprojām ir daudz spēka paģērošs sasniegums… Bet gan jau būsiet pamanījuši, ka iepriecinoši pārsteigumi notiek arvien biežāk!

Filmas

Mērijas ceļojums
Kristīne Želve
Turpinājums
Ivars Seleckis
Laika tilti
Kristīne Briede, Audrjus Stonis
Kurts Fridrihsons
Dzintra Geka
Inga dzird
Kaspars Goba
Baltu Ciltis
Lauris Ābele, Raitis Ābele
Homo Novus
Anna Viduleja
Puika
Aivars Freimanis